Bất ngờ trước tác dụng của vị cứu tinh “quả chuối” mang lại khi ăn vào buổi tối