Dùng lô hội hay được gọi là “nha đam” sao cho đúng cách bạn đã biết chưa?