Gạo trắng Bách hoá XANH túi 5kg an toàn, sạch và dinh dưỡng