Mẹo phân biệt mít chín tự nhiên thường có những đặc điểm gì?