Những loại “trái cây vàng” mang đến nhiều chất dinh dưỡng giúp trẻ thông minh vượt trội