Quả khô nẻ là gì? Quả này có bao nhiêu loại có đặc điểm gì?