Quả ớt “nhỏ nhưng có võ” có tác dụng tuyệt vời như một phương thuốc chữa bệnh, bạn đã biết chưa?