Trong quả bơ có những chất gì? Những chất trong quả bơ có tác dụng gì với cơ thể?